Akustick kytary - model Master

N pis: Classic -zp t na v b r modelu.
Model Master je nejdokonalej m n strojem n mi vyr b n . Jeho stavba je v dy na objedn vku a je konzultov na s hr em kter si n stroj objednal. Je vhodn do v t ch koncertn ho s lu, ale i na ve ejn vystoupen bez zvukov ch aparatur kde v s lech s dobrou akustikou nem probl m s nosnost zvuku. N stroj je vyroben z vysoce jakostn ho materi lu a vrchn deska je ru n dovylad na. Krk n stroje je slo en z n kolika kus pro vy pevnost a je v n m um st n zpev uj c profil kter umo uje lep nastaven dohmatu. Na n stoj poskytujeme 5 letou z ruku.
Vrchn deska: Cedr
Spodn deska: Palisander -klenut
Korpus: Palisander
Hmatn k: Eben
Krk: Mahagon
Uhl kov kompozity: 10 gram
Struny: Savarez ( erven ,modr )
Cena: dohodou